Ada diabetes guidelines 2021 pdf free download

ada diabetes guidelines 2021 pdf free download

Látták: Átírás 1 A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk Nieszner Éva, Bárdos Petra, Baranyi Éva, Préda István Annak ellenére, hogy az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség ma már jól kezelhetô, szövôdményei még ma is vezetô helyet foglalnak el a halálozási statisztikában.

A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk

Ennek okaként elsôsorban a hyperglykaemia következtében kialakult micro- és macroangiopathia jelentôségét hangsúlyozzák.

Diabeteses anyagcserezavarban szenvedô beteg kivizsgálásakor a betegség stádiumától függetlenül ma általánosan elvárható követelmény a teljes cardiovascularis állapot felmérése, a kis- és nagyerek státusának értékelése. Ez részben a krónikus szövôdmények myocardialis infarctus, obliteratív érbetegség kiterjedésének, részben a még dinamikus paraméterek endotheldiszfunkció felmérését jelenti, amelyek alapján kialakulhat a kezelési stratégia és az egyidejûleg megkezdett primer vagy szekunder prevenció.

With the development of new diagnostic methods the cardiovascular impairment of diabetic patients is expected to be fully screened. The assessment of late complications and the incipient functional alterations in vasoregulation should also be part of the screening. The treatment strategy, primary and secondary preventive care are also based on the screening of advanced vascular complications and simultaneously existing endothelial functional alterations.

Elfogadva: augusztus LAM ;15 10 : 2 Az 1-es és 2-es típusú cukorbetegség ma már jól kezelhetô, azonban a betegek életminôségét és élettartamát elsôsorban az alapbetegséggel kapcsolatos érszövôdmények befolyásolják.

ada diabetes guidelines 2021 pdf free download

Mára már igazolást nyert, hogy a micro- és macroangiopathiák kialakulásában az emelkedett vércukorszintnek döntô szerepe van, és a normoglykaemia helyreállítása a szövôdmények csökkenését eredményezi mind az 1-es, mind a 2-es típusú betegségben 2, 3. A multifaktoriális prevenció szükségessége a Steno vizsgálatot követôen vált ismertté 4.

  • Kezelés a 2. típusú diabétesz gyógyszerek glyukofazh
  • A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk - PDF Free Download
  • Látták: Átírás 1 Betegségismeret 2-es típusú diabetesszel élők körében: a Diabetes Knowledge Test magyar nyelvű validálása Papp-Zipernovszky Orsolya dr.
  • Tanusító vizsga
  • Changes in diabetes-related complications in the United States, —
  • A diabetes mellitus kezelése a zab

Ez hívta fel a figyelmet a szubklinikus, még nem diagnosztizált hyperglykaemia veszélyére, valamint a kis- és nagyérszövôdmények együttes elôfordulása mellett mind a kóros szénhidrátanyagcsere-állapot, mind a következményes szív- és érszövôdmények progresszív jellegére 3. Az endothelium szerepe Az endothelsejteknek meghatározó szerepük van az érfal adaptációs folyamataiban remodelling. A sejtmembránban található komplex receptorok révén egyaránt érzékelik a hemodinamikai és a metabolikus változásokat szenzor-transzducer-mediátor.

Regulációs feladatot töltenek be az értónus, az érfali permeabilitás, a sejtnövekedés, a simaizom-proliferáció, a thrombogenesis, a koaguláció-fibrinolízis folyamatában 5.

A diabeteses kis- és nagyérszövôdmények patomechanizmusában a kóros ada diabetes guidelines 2021 pdf free download a közös kiindulási alap, amelyben kulcsfontosságú szerepet tulajdonítunk az endothelialis nitrogén-monoxid-szintáz enos csökkent aktivitásának, ezáltal a gátolt nitrogén-monoxid-kínálatnak.

respondéři (n = 35) medián (IQR) - PDF Free Download

Mindezek kórosan befolyásolják, a microvascularis szabályozáson túl, az akcelerált, diffúz atherogenesis folyamatát 5, 6valamint a gyakran egyidejûleg jelen lévô hypertonia és szívelégtelenség patomechanizmusát is 7, 8.

A magas vércukorszint kiváltja az endothelsejtekben az adhéziós molekulák expresszióját ICAM intercelluláris adhéziós molekula-1; VCAM vascularis sejtadhéziós molekula Ennek következtében fokozódik a thrombocyták és monocyták adhéziója, és fokozódik a prokoaguláns, valamint csökken a fibrinolitikus aktivitás.

Ezek a folyamatok az atheroscleroticus plakk instabilitásához vezetnek és fokozzák a thrombogenesist 9.

ada diabetes guidelines 2021 pdf free download

A von Willebrand-faktor emelkedett szérumszintje független prediktorként érbetegség hiányában is jelzi a fokozottabb endothelsejt-aktivációt a diabetes mellitus mindkét típusában 9. Cukorbetegségben megfigyelhetô az intracelluláris jelátvitelben szereplô diacil-glicerol proteinkináz-c reakcióút aktivációja, amelynek következménye az erek adaptációs készségét kontraktilitás, permeabilitás stb.

ada diabetes guidelines 2021 pdf free download

A proteinkináz enzimek anyagcsere-érzékenységének és az enos-aktivitást gátló hatásának is tulajdonítható, hogy a 2-es típusú diabetes igen korai szakaszában, az inzulinrezisztencia állapotában, kimutathatók még csupán a postprandialis vércukorszint emelkedéséhez kapcsolódóan vagy már a multimetabolikus szindróma részeként a kóros endothelmûködés jelei 9.

Korábbi kísérletes munkákból számos, a diabeteses anyagcserezavarral összefüggésbe hozható patológiás érreakciót ismerünk Az elmúlt évtizedben fejlesztették ki azokat a nem invazív és invazív diagnosztikai, illetve laboratóriumi módszereket, amelyek napjainkban már a rutindiagnosztikában is elérhetôk. Ezek segítségével nemcsak a késôi ér- és szívizom-károsodások és nem csupán cukorbetegek esetében deríthetôk fel, hanem a betegség korai stádiumára jellemzô funkcionális eltérések is kimutathatók.

Detekovali jsme pokles hodnot prefrontální kordance po 1. U nonrespondérù ke zmìnì kordance nedošlo. Hodnoty kordance a jejich vývoj bìhem léèby uvádí tabulka 3. Pokud bychom pokles kordance použili jako test odpovìdi na léèbu, je pozitivní prediktivní hodnota tohoto testu pro náš soubor 0,77 a negativní prediktivní hodnota 0,9.

Ennek eredményeként egyes módszerek prognosztikai jelentôségûek, ezáltal a preventív szemléletû gondozás eszközévé válhatnak Ma már általánosan elvárható, hogy a beteg diabeteses anyagcsere-állapotának stádiumától függetlenül elvégezzük a teljes cardiovascularis állapot felmérését, amely a kialakult szervkárosodás mellett a dinamikus paraméterek endothelfunkció, -diszfunkció értékelését is jelenti.

Ezek alapján kialakulhat a kezelési stratégia és az egyidejûleg megkezdett primer vagy szekunder prevenció. Microalbuminuria A beteg diabeteses anyagcsereállapotának stádiumától függetlenül ma már általánosan elvárható a teljes cardiovascularis állapotfelmérés.

My Favorite Gluten-Free Cook Books - Coeliac UK

A hyperglykaemia mint az endothelfunkciót gátló tényezô, a microalbuminuria független rizikófaktora. A microalbuminuriát ezért sokáig a diabeteses vesebetegség prediktoraként értékeltük, mivel a veseszövôdmény folyamata az albumin- illetve proteinkiválasztás fokozódásával követhetô, a glomerulusfiltrációs ráta csökkenésével együtt pedig a progresszió egyes állomásait is jelöli 11, Ugyanakkor dinamikus, korai laboratóriumi paramétere az anyagcsere-állapot és az intraglomerularis filtrációs nyomás függvényében változó glomerularis endotheldiszfunkciónak.

Ezáltal a microalbuminuria a vesekárosodás klinikailag legkorábban mérhetô markere, amely megelôzi a már morfológiai eltérésekkel járó vesekárosodást. Napi mg albuminkiválasztás esetén beszélünk ada diabetes guidelines 2021 pdf free download. Még a microalbuminuria kialakulása elôtt megjelennek a vizeletben feltehetôen a felborult glomerularis podocytametabolizmusnak tulajdoníthatóan a podocytafragmentumok podocalyxin, podocin 13 és glomerularis eredetû fehérjék nefrin, kdaame- Nieszner Éva: A ayurveda kezelés a cukor cukorbetegségből mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk 3 lyek már a fokozott cardiovascularis veszélyeztetettségre utalnak A cardiovascularis mortalitás a microalbuminuria stádiumában már 2,2-szerese, macroalbuminuria esetében 3,4-szerese, elôrehaladott veseelégtelenségben pedig 13,9-szerese a nephropathiában nem szenvedôk halálozásának.

Ezért ma a microalbuminuria a vesekárosodás jelzésén túl erôs, független elôrejelzôje mind a coronariabetegségnek, mind a cardiovascularis eredetû halálozásnak A fenti összefüggés a nem cukorbeteg populációt tekintve is elfogadott, cukorbetegségben azonban a microalbuminuria az endotheldiszfunkció érzékenyebb markere.

Jelenléte a major cardiovascularis események relatív rizikóját RR 1,szorosára és a kongesztív szívelégtelenség miatti kórházi kezelések számát háromszorosára növeli RR: 3,23 15elôrejelzôje a coronariabetegség okozta halálozásnak és a diabeteses betegek összmortalitásának is Azt már tudjuk, hogy 1-es típusú cukorbetegségben az anyagcsere-állapot rendezésével egyidejûleg, az intenzív és effektív inzulinkezelés eredményeként, megszüntethetô a microalbuminuria és javítható a multiplex microangiopathiás betegcsoport cardiovascularis prognózisa is A javulás következtében a cardiovascularis események prognózisa ebben a betegcsoportban hasonlóvá válhat a nem albuminuriás betegekéhez Mivel a microalbuminuria mértékébôl következtethetünk a cardiovascularis veszélyeztetettség mértékére 18nélkülözhetetlen az endotheldiszfunkció korai szûrése, különösen a betegek nagyobb részét kitevô 2-es típusú diabetes mellitusban.

A microalbuminuria a vesekárosodás jelzésén túl erôs, független elôrejelzôje mind a coronariabetegségnek, mind a cardiovascularis eredetû halálozásnak. A mikrocirkuláció és az endothelfunkció mérése Lézer-Doppler-módszer A lézer-doppler-vizsgálat során a lágy lézersugarat kibocsátó készülék a vér alakos elemeirôl a Doppler-elv alapján visszaverôdô optikai sugárnyalábot érzékeli.

A transzducer a bôr mikrocirkulációjában a hullámhoszszában és intenzitásában megváltozott fénysugár relatív fluxusváltozását közvetíti, amely az endothelmûködés függvényében, az arteriolákban és a kapillárisokban létrejött áramlásváltozást reprezentálja. Így ada diabetes guidelines 2021 pdf free download endotheldiszfunkciót eredményezô kóros anyagcsereállapotok a fluxusváltozás paramétereivel jellemezhetôk 1.

A vizsgált érszakaszra jellemzô a döntôen nitrogén-monoxid-mediált endotheldependens, illetve a simaizomsejt-relaxáció következményeként létrejött endothelindependens értágulat dinamikája, ami konszenzus alapján elfogadott módszerekkel reprodukálható, detektálható [PORH- postocclusive reactive hyperaemia teszt, acetil-kolinprovokáció, noradrenalin iontoforézis teszt] Elôrehaladott neuropathia esetén a kóros neurotranszmisszió következményeként mind az endothelfüggô vasodilatatio, mind a vasoconstrictio károsodott lehet Tekintettel arra, hogy az endothelium által termelt mediátorok szekundumon belül már kifejtik hatásukat, a módszer egyaránt alkalmas a kóros anyagcsere-állapotok endothelre kifejtett hatásának dinamikus tesztvizsgálatára és a krónikus defektállapotok regisztrálására.

\~ 0 s~_:)0", ;1 :: ". ~

Pletizmográfia F0 Az alkar-pletizmográfiás mérések során számítógép segítségével, az R-hullámhoz korrigálva, intravasalis vérnyomásméréssel kiegészítve mérjük, illetve számoljuk a végtagi ér ellenállását. Kettôs vénás leszorítás alkalmazásával kizárjuk a kéz keringését, valamint az arteriovenosus söntáramlást. Az adott érszakasz ellenállásának változásáról a mért áramlásérték- és volumenváltozások, illetve a vérnyomásértékek aránya ad információt Ennek hátterében a diabeteses anyagcserezavar következtében csökkent enosaktivitás áll, de megfigyelhetô a TNF-α- tumornekrózis-faktor és von Willebrand-faktor emelkedett szintje mellett az endothel mûködését szintén befolyásoló gyulladásos citokinek IL-6, ILβaz adhéziós molekulák ICAM, VCAM-1 hatása is.

Diabetes Standards of Care 2021

A nem invazív vizsgálómódszerekkel a mikrocirkulációról nyerhetô, jól reprodukálható eredmények szoros korrelációt mutatnak a cardiovascularis rizikófaktorokkal 23a diabetest kísérô obesitással, hypertoniával, de már a diabetest megelôzô inzulinrezisztencia állapotával is A mikrocirkuláció diffúz károsodásának ismételt bizonyítéka, hogy a végtagi kiserek szintjén kimutatott perfúziókárosodás mellett, 2-es típusú cukorbetegségben, egyidejûleg egyéb szervek endotheljében is detektálható szignifikáns áramláscsökkenés A mikrocirkulációban megfigyelhetô fokozott rezisztenciakészséget befolyásolja az érfalban a hyperglykaemia kiváltotta simaizom-diszfunkció is 25, Ma a periférián észlelt, a coronariaáramlással és a hypertoniával korrelációt mutató endotheldiszfunkciónak cardiovascularis prognosztikus jelentôséget tulajdonítunk.

A középnagy artériák ultrahangvizsgálata 2. ÁBRA Az arteria carotisok ábrázolása ultrahangvizsgálattal. Szûkületet okozó, lágy morfológiát mutató plakk nyíl az arteria carotis interna kezdeti szakaszában ACC: arteria carotis communis; ACE: arteria carotis externa; ACI: arteria carotis interna A cukorbetegek várható élettartama mintegy nyolc évvel kevesebb, mint az egészséges anyagcseréjû populációé Tekintettel az ultrahang-diagnosztika széles körû ismertségére, ennek metodikai leírásától eltekintünk.

My Favorite Gluten-Free Cook Books - Coeliac UK - PDF dokumentum

A perifériás obliteratív érbetegségek kialakulásának valószínûsége férfiaknál háromszor, nôknél kilencszer gyakoribb, mint a nem diabeteseseknél A Bruneck tanulmányban ben a carotisartériák érintettségét férfiaknál és nôknél egyaránt ötször gyakrabban figyelték meg, mint a nem cukorbetegek esetében. Ez is hangsúlyozza a muscularis típusú artériák diabetesben megfigyelt károsodásának rendkívüli jelentôségét Noha ismert tény, hogy a cukorbetegség fennálltával és ada diabetes guidelines 2021 pdf free download életkor elôrehaladtával különösen, ha egyidejûleg neuropathia is fennáll szignifikánsan gyakrabban alakul ki perifériás érbetegség, az Amerikai Diabetes Társaság American Diabetes Association ADA as konszenzusában megfogalmazták, hogy e betegség diagnosztikája még nem kielégítô.

Ennek az az oka, hogy a döntôen az alsó végtagokra lokalizálódó, perifériás érbetegség klinikailag gyakran atípusos vagy tünetszegény, emiatt az esetek jelentôs részében csak akkor észleljük a kritikus végtagi ischaemiát, amikor már amputálni kell a végtagot 29, A carotisartériák ultrahangvizsgálata ma már szûrôvizsgálat, és segítségével megítélhetjük a plakkok morfológiáját és a szûkületek mértékét 2.

A szûkület mértéke és a cukorbetegség idôtartama, valamint az elszenvedett stroke súlyossága között azonban nincs összefüggés Az arteria carotisok falában a fokozott intima-media Nieszner Éva: A diabetes mellitus cardiovascularis szövôdményei és diagnózisuk 5 3.

ÁBRA A coronariaáramlás vizsgálata transoesophagealis echovizsgálat során alkalmazott dipiridamolteszttel. Nyugalomban V 0majd dipiridamol hatására a negyedik percben V 4 mért áramlási sebesség tájékoztat a coronariaáramlás rezervkapacitásáról. Mindkét nemben, egyéb rizikófaktoroktól független módon, fokozott veszélyeztetettséget jelent az ischaemiás szívbetegség RR: férfiaknál 1,17, nôknél 1,38 és agyi történések kialakulása diabétesz kezelésében görögországban Nôknél a magas vérnyomással, férfiaknál a vesebetegséggel mutat szoros korrelációt Az arteria carotis érintettségének indirekt jele diabetes mellitusban, ha a transcranialis Doppler-vizsgálat során csökkent áramlási sebességet, valamint megnövekedett Fourier-féle pulzatilis indexet mérünk az arteria cerebri mediában.

A kóros vazoreguláció az arteria carotisokban is, a diabetes típusától függetlenül, az endothelfüggô mechanizmusok károsodását jelenti; a károsodás mértéke a hyperglykaemia súlyossági fokával, a diabeteses anyagcserezavart kísérô egyéb rizikófaktorokkal és már az ezeket megelôzô inzulinrezisztenciával is korrelációt mutat 34 Az alsó végtag artériáinak morfológiai elváltozásait az invazív angiográfiával jeleníthetjük meg.

ada diabetes guidelines 2021 pdf free download

Hasonló kaliberû ereken végezhetünk nem váci kórház belgyógyászat orvosai funkcionális vizsgálatot is. Például az alkaron az arteria brachialis kétdimenziós ultrahangvizsgálata során kvalitatív és kvantitatív vagy gyógyszeresen érzékenyített tesztvizsgálatokkal értékelhetjük a vazomotorfunkciót PORH. Az érátmérôk, az áramlási sebesség változásai, illetve a vasodilatatiós kapacitás csökkenése utalnak a funkcionális károsodásra

További a témáról